Díky vám pravidelně pomáháme organizaci Psí senioři v nouzi. A to jak formou výtěžku z prodeje tombolových lístků, tak částkou z prodaných vánočních triček 2020.

Pokud chcete také udělat radost nějakému psímu seniorovi, podívejte se na stránky Psí senioři v nouzi.https://psiseniorivnouzi.cz/